Ateneu Minerva

En compliment del que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, Ateneu Minerva informa que tant els correus com les dades que incorporen, són tractats de manera confidencial pel responsable del nostre fitxer.

L’informem que, en el cas que vulgui rebre contestació de part del Ateneu Minerva en el seu correu electrònic, està acceptant formar part d’un fitxer, titularitat del Ateneu Minerva, que té per finalitat mantenir-lo informat de l’activitat de l’associació. Fitxer que es farà servir per enviar les comunicacions, informacions impreses o electròniques, etc., de la associació que poden ser del seu interès o, en el cas que correspongui, per a l’entitat desde la que s’ha dirigit a Ateneu Minerva. D’acord amb el que expressa la Llei orgànica de protecció de dades, amb referència a aquest fitxer, tant si vol exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, com si vol resoldre qualsevol tipus de dubte sobre el tema, ens pot enviar una comunicació, indicant-hi “PROTECCIÓ DE DADES”, al domicili del Ateneu Minerva, situat a Avinyó, 27. Esc.Dreta 1er-1a, 08002 Barcelona, així com també, es pot dirigir per via d’un correu electrònic a l’adreça: secretari@ateneuminerva.com

Recomana aquest web: