Ateneu Minerva

La Fundación Eugen Bleuler troba els seus orígens en un llunyà 1977. La seva acta constitutiva, recollida en els Estatuts Fundacionals, ens diu que es tracta d’un Ateneu de caràcter recreatiu, dedicat a l’art, el lleure i la cultura en un sentit ampli. Uns interessos que sent veritables eren reflex de les dificultats d’una època en la que la legalització d’entitats com la nostra, necessitades d’un marc legal per treballar sense alertar a les autoritats sobre la seva activitat principal, van optar per un enunciat ambigu i desdibuixat. L’interès de la nostra associació, tant en aquell moment com ara, era i és la de propiciar un espai físic a tots aquells ciutadans decidits a treballar per la recerca de la veritat, l’ètica, l’estudi i la pràctica de la solidaritat.

La Fundación Eugen Bleuler acull en el present dotze organitzacions de caràcter laic, progressista, filosòfic i filantròpic, i serveix de plataforma per a accions de caràcter cultural, divulgatiu i solidari, així como de tipus recreatiu per l’esperit humà.

Només l’home savi cerca la saviesa.

La Junta de govern

Recomana aquest web: